Tangentially Speaking Fans: Meet Here
Please introduce yourself in your regional (country/state/city) forum. Tell us a little about yourself. If no regional forum exists for you, just message Administrators and we will happily add one for you.
If you are using a mobile device, you will need to use "Desktop" mode in order to register.

You are not logged in. Would you like to login or register?7/03/2020 8:56 pm  #1


şarkı dinlemeyi sever misin?

şarkı dinlemeyi sever misin?

 

7/04/2020 11:08 pm  #2


Re: şarkı dinlemeyi sever misin?

Müzik dinlemeyi severim. youtube mp3 indir https://www.flvto.biz/tr68/youtube-to-mp3/ yardımıyla yeni müzikler kaydederim. Sonuçta, müzik her insanın hayatında önemli bir yer tutar. En sevdiğiniz parçaları dinlerken, birisi zor bir iş gününden sonra rahatlar, çünkü bu faaliyetin canlanmasına yardımcı olur ve diğerleri için bu bir tür meditasyon, kendinizi ve dünyayı anlamanın bir yoludur.

 

1/14/2021 3:27 am  #3


Re: şarkı dinlemeyi sever misin?

thank you for sharing

 

6/28/2022 11:19 pm  #4


Re: şarkı dinlemeyi sever misin?

Yes, I love listening to music with headphones.

 

Board footera

 

Powered by Boardhost. Create a Free Forum